+38 095 323 99 99

+38 098 323 99 99

Callback form

Provide us with your phone number

Callback form

Your callback has been sent sucessfully

Sales: Chernivtsi,
Str. Yuzhno-Okruzhnaya 37

Address of construction: Chernivtsi region, Hlyboka district
v. Chagor, Str. Getmana Mazepa 10

Contact

Sales: Chernivtsi, str. Yuzhno-Okruzhnaya 37

Address of construction: Chernivtsi region, Hlyboka district, with. Chagor Str. Hetman Mazepa 10

+38 095 323 99 99 / +38 098 323 99 99